Το σύστημα εγκαταστάθηκε και λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία από την έναρξη της εκκοκκιστικής περιόδου στο Benin από τα μέσα Οκτωβρίου 2020.