Η επιχείρηση Χρυσάφης, μετά την ανάληψη της αποκλειστικής αντιπροσωπείας του αμερικανικού οίκου Samuel Jackson inc. έλαβε την άδεια να κατασκευάζει εξοπλισμό για λογαριασμό της Samuel Jackson inc ως υπεργολάβος, για έργα της αμερικανικής εταιρίας σε όλο την κόσμο.

Πρώτο project ήταν ένας καταρράκτης εκκοκκισμένου βάμβακος (Lint slide), βασικό κομμάτι ενός νέου συστήματος SuperGrid 2 που υλοποίησε η Samuel Jackson inc στο Benin στην κεντρική Αφρική. Το σύστημα αυτό κατασκευάστηκε εξολοκλήρου στο μηχανουργείο μας στον Σταυρό Ημαθίας και απεστάλη απευθείας στον τελικό παραλήπτη, στο Kerou, Benin.

Το σύστημα εγκαταστάθηκε και λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία από την έναρξη της εκκοκκιστικής περιόδου στο Benin από τα μέσα Οκτωβρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα SuperGrid2 παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα https://www.samjackson.com/super-grid