Η Εταιρία μας

Ποιοι είμαστε:

Η επιχείρηση ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ δραστηριοποιείται για περισσότερο από 3 δεκαετίες στο χώρο της κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού.

Κατασκευάζουμε και εγκαθιστάμε μηχανήματα εκκοκκιστηρίων και απορροφητήρες όλων των μεγεθών, κυκλώνια, καθώς επίσης αεραγωγούς και σωληνώσεις για αερομεταφορά. Η γνώση και η πολυετής εμπειρία στη μελέτη και εφαρμογή συστημάτων αερομεταφοράς, δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να δημιουργεί και εγκαθιστά πληθώρα εφαρμογών. Η επιχείρηση έχει περατώσει συστήματα αερομεταφοράς υλικών σε εργοστάσια ζωοτροφών, μονάδες επεξεργασίας δημητριακών, καθώς και άλλες βιομηχανίες.

Την τελευταία δεκαετία έχουμε επεκτείνει τις δραστηριότητές μας και κατασκευάζουμε με μεγάλη επιτυχία αεραγωγούς κλιματισμού σε βιομηχανικές αλλά και μικρότερων μεγεθών εφαρμογές. Στα μεγάλα έργα που έχουμε ολοκληρώσει, συμπεριλαμβάνονται και κλιματισμοί κλωστηρίων.

Όλα τα μηχανήματα κατασκευάζονται από άρτια εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό και δοκιμάζονται στις εγκαταστάσεις μας, ώστε η ποιότητά τους να είναι αρίστη. Η κατασκευή του εξοπλισμού πραγματοποιείται στη μονάδα παραγωγής μας, που βρίσκεται στον Σταυρό Ημαθίας. Τα συνεργεία μας αναλαμβάνουν την εγκατάσταση των δικτύων σωληνώσεων και όλου του άλλου εξοπλισμού με υπευθυνότητα και παραδίδουν τα συστήματα έτοιμα προς λειτουργία.

Τομείς Δραστηριότητας:

1. Εκκοκκιστήρια:

Συστήματα παραλαβής, ξήρανσης, διαχείρισης βαμβακοσπόρου, διαχείρισης αποβλήτων, Αερισμός αποθήκης βαμβακοσπόρου

2. Συστήματα διαχείρισης υλικών σε άλλες βιομηχανίες όπως εργοστάσια ζωοτροφών, εργοστάσια επεξεργασίας ξυλείας κλπ

2.1 Συστήματα αερομεταφοράς πριονιδίου, κυκλώνια

2.2 κοχλιομεταφορείς,

2.3 μεταφορικές ταινίες.

3. Αντιπροσωπείες οίκων εξωτερικού

3.1) Anderson International Corp.  Κατασκευή μηχανημάτων σπορελαιουργείων στο Ohio, USA. www.andersonintl.com

3.2) Samuel Jackson inc. κατασκευή συστημάτων ύγρανσης και ξήρανσης βαμβακιού www.samjackson.com

4. Ειδικές μελέτες και καινοτομίες.