Οι πελάτες μας

 • Εκκοκκιστήρια Παυλίδης Α.Ε.
 • Θρακικά Εκκοκκιστήρια Α.Ε.
 • Εκκοκκιστήρια Θράκης ΑΒΕΕ
 • Εκκοκκιστήρια Λιβαδειάς Αγγελούσης Α.Ε.
 • Βαμβακουργία Βοιωτίας Α.Ε.
 • Ν.Αγγελούσης Α.Ε.
 • Κ.Β. Μάκρου ΑΒΕΕ
 • ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ
 • Ορυζόμυλοι Μαλγάρων
 • Χρήστος Κλωναρίδης ΑΕΒΕ
 • ΕΚΤΕ ΑΤΕΒΕ
 • Εκκοκκιστήρια Θεσσαλίας ΑΒΕΕ
 • Αφοί Καραγιώργου ΑΒΕΕ
 • Alfa Wood Group ΑΕΒΕ
 • Εκκοκκιστήρια Ηράκλειας Α.Ε.
 • Σιάρκος Α.Ε.
 • Εκκοκκιστήρια Ημαθίας
 • Γ & Π Εκκοκκιστήρια Βάμβακος Α.Ε.
 • Εκκοκκιστήρια Ερυθροποτάμου ΙΚΕ
 • Βιομηχανία Βάμβακος Έξι Άλφα Α.Ε.
 • Αυγή Ε.Π.Ε.
 • Μπαβέλης Ι.Κ.Ε
 • Καράμπελα - Μάρκου ΑΕΒΕ
 • Ελληνικές Βιομηχανίες Ζωοτροτροφών Α.Ε.
 • ΕΛΕΤΑ Δημητριακή Ε.Π.Ε
 • Κρόνος Α.Ε. 
 • Α.Σ. ΠΕΛΛΑΣ
 • ΤΕΔΡΑ Ανώνυμος Περιβαλλοντική Εταιρεία
 • MAVICOTON Ε.Π.Ε.
 • Καφαντάρης – Παπακώστας
 • Distral
 • Σουφλιώτικα Κελάρια
 • Ακρίτας
 • Bios Agrosystems ABEE
 • Πηλέας Agro A.E.