Προϊόντα - Υπηρεσίες

Κατασκευάζουμε πλήρη σειρά απορροφητήρων, παροχής ως και 40.000m3/h, και πιέσεως ως 660mm H2O (6.500 Pa), με πτερωτές 6, 8 και 10 πτερυγίων από χάλυβα ST37 και Hardox.

Οι αεραγωγοί κυκλικής ή ορθογωνίου διατομής όπως και τα κυκλώνια, κατασκευάζονται από διάφορα πάχη και ποιότητες ελασμάτων όπως λαμαρίνα μαύρη, γαλβανισμένη και ανοξείδωτη, ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής σε αντοχή. 

Επίσης κατασκευάζουμε συστήματα διαχείρισης και μεταφοράς υλικών χύδην, όπως κοχλιομεταφορείς, κοχκλιοεξαγωγείς, μεταφορικές ταινίες, σιλό, χοάνες τροφοδοσίας κλπ.

Βιομηχανικές κατασκευές παντός τύπου

Ανοξείδωτες κατασκευές

Εγκαταστάσεις εκκοκκιστηρίων βάμβακος

Εγκαταστάσεις δικτύων σωληνώσεων κλωστηρίων

Αγωγοί κλιματισμών - Εξαερισμοί

Συστήματα αερομεταφοράς σωματιδίων - πριονιδίου

Απορροφητήρες - Κυκλώνια - Σωλήνες

Μεταφορικές ταινίες - Κοχκλιομεταφορείς

Ηλεκτρονικές ζυγοσταθμίσεις πτερωτών - αξόνων