Προϊόντα - Υπηρεσίες

Κατασκευάζουμε και εγκαθιστούμε μηχανήματα εκκοκκιστηρίων, και απορροφητήρες όλων των μεγεθών, κυκλώνια καθώς επίσης αεραγωγούς και σωληνώσεις για αερομεταφορά. Από το 2002 η επιχείρηση έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες της και κατασκευάζει με μεγάλη επιτυχία αεραγωγούς κλιματισμού σε βιομηχανικές αλλά και μικρότερων μεγεθών εφαρμογές.

Στα μεγάλα έργα που έχει ολοκληρώσει, συμπεριλαμβάνονται και κλιματισμοί κλωστηρίων.

Κατασκευάζει πλήρη σειρά απορροφητήρων, παροχής ως και 40.000m³/h, και πιέσεως ως 6.500 Pa, με πτερωτές 6, 8 και 10 πτερυγίων από χάλυβα ST37 και Hardox. Οι αεραγωγοί, κυκλικής ή ορθογωνίου διατομής όπως και τα κυκλώνια, κατασκευάζονται από διάφορα πάχη και ποιότητες ελασμάτων ανάλογα  με τις ανάγκες της εφαρμογής σε αντοχή.

 

Επίσης κατασκευάζει συστήματα διαχείρισης και μεταφοράς υλικών χύδην όπως κοχλιομεταφορείς, κοχλιοεξαγωγείς, μεταφορικές ταινίες, σιλό, χοάνες τροφοδοσίας κλπ

 

Βιομηχανικές κατασκευές παντός τύπου

Ανοξείδωτες κατασκευές

Εγκαταστάσεις εκκοκκιστηρίων βάμβακος

Εγκαταστάσεις δικτύων σωληνώσεων κλωστηρίων

Αγωγοί κλιματισμών - Εξαερισμοί

Συστήματα αερομεταφοράς σωματιδίων - πριονιδίου

Απορροφητήρες - Κυκλώνια - Σωλήνες

Μεταφορικές ταινίες - Κοχκλιομεταφορείς

Ηλεκτρονικές ζυγοσταθμίσεις πτερωτών - αξόνων